THUE
ZEUTHEN
arkitekttegnestue

Tegnestuens styrke ligger i kvalitet og i en stor berøringsflade med højt estimerede og kendte byggerier eller projekter gennem tiden spændende fra konkurrencer, nyopførelse af boliger, kontorejendomme og institutioner til renovering og indretning af såvel større som mindre ejendomme. Erfaringerne fra disse opgaver fører til enkle men altid meget indholdsrige og veldisponerede løsninger.

Her er nogle projekter gennem tiden som syntes væsentlige at vise.

 

I et samarbejde med en mindre tegnestue som arkitekttegnestuen Thue Zeuthen, sikres bygherren det personlige engagement, som er en forudsætning for et godt slutresultat.

 

FRA FØRSTE OPRINGNING OG VIDERE GENNEM DE FORSKELLIGE FASER TIL HUSET STÅR FÆRDIGT

FASE 1
 • Kunden ringer og aftaler en tid med arkitekten. Arkitekten bliver præsenteret for bygherrens ønsker. Omfang af opgaven præciseres og arkitekten får udleveret matrikelkort og andet tegningsmateriale.
 • Arkitekten undersøger om der er lokalplan for området eller servitutter og finder ud af bebyggelsesprocent, højder, etc.
 • Arkitekten vender tilbage med et skitseprojekt. Skitseprojektet angiver bygningens udseende og funktioner - bygningens hovedidè. Denne proces kan være kort eller langvarig, men står på indtil tingene er faldet på plads.Også økonomien.
 • FASE 2

 • Projektet tegnes således at det kan indsendes for at opnå en byggetilladelse. Alle lovkrav gennemgås, bygningen målfastsættes og materialer og overflader beskrives. Typiske snit med angivelse af konstruktioner udføres.
 • FASE 3

 • Byggeandragenet bliver behandlet. Arkitekten udarbejder nu et udbudsmateriale. Bygningen bliver gennemtegnet ned til detaljen og omfanget af hver entreprise bliver nøje beskrevet i ord og tegninger. Udbudsmaterialet skal indeholde forhold omkring tidsplaner, kvalitetssikring, forsikringer, betalingsformer, sikkerhedsstillelse,etc. - alle de forhold som sikrer at bygherren får det der er aftalt.

 • Arkitekten modtager tilbudene fra entreprenørerne - d.v.s. tømrer, murer, blillenslager, VVS, maler, el, anlægsgartner, nedriver, jord og beton, smed, etc. eller et samlet tilbud fra en hovedentreprenør.

 • Der entreres med de forskellige entreprenører eller een entreprenør og byggeriet kan gå igang.

 • FASE 4

 • Arkitekten kan føre fagtilsyn med byggeriet under opførelsen eller han kan føre hovedtilsynet. Ved fagtilsynet holder han øje med om alle detaljer bliver udført som beskrevet og om tidsplanen holder og han afholder ugentlige byggemøder. Ved byggemøderne gøres der status og byggemødereferaterne så at sige styrer byggeprocessen.

 • Ved hovedtilsynet styrer han hele byggepladsen.

 • HVORFOR EN ARKITEKT !

  Arkitekten besidder det totale overblik over bygningen i alle sammenhænge og tilfører bygningen det væsentlige - nemlig arkitekturen.

   

  Se konkurrenceprojekter

   

  FORTROLIGHEDSPOLITIK